Privacy aspecten

Als u met Verkeersschool van Ravenzwaaij te maken heeft, dan geeft u vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn gegevens als uw naam, adres en telefoonnummer. Maar bijvoorbeeld ook informatie over uw arbeidsverleden of gezondheid.

Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

• Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden bekendgemaakt.

• Persoonsgegevens van klanten worden alleen verwerkt voor het uitvoeren van de opdracht (aanbieden van de gevraagde opleiding).

• Persoonsgegevens zijn voldoende beveiligd.

• Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

• Bij datalek wordt de opdrachtgever onmiddellijk geïnformeerd (evt melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens).

• Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gegevens die de opdrachtgever aan derden verschaft. ( zoals bijvoorbeeld machtigingen en gezondheidsverklaring bij het CBR )